สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

11 ก.ย. 2562เวลา 09.09 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดขึ้นจนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ ในหัวข้อ "สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน

ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์, พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, นิทรรศการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำระบบเข้าไปใช้บริหารจัดการขยะให้กับชุมชน โดยการบำบัดด้วยวิธีเชิงกลและชีวภาพ กับหมักแบบใช้อากาศ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และสารปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งได้ขยายผลนำระบบเข้าไปใช้จัดการขยะชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัด, นิทรรศการนวัตกรรมเครื่องวัดสีปัสสาวะอัตโนมัติ, บริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่, สาธิตการทำสเปรย์ไล่แมลงสาบ, บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจวัดสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลา 14.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 30 คน จาก 29 ประเทศทั่วโลก และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 คือ ศาสตราจารย์ ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว อายุ 92 ปี จากสาธารณรัฐบอตสวานา ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพ ในสาธารณรัฐบอตสวานา จนมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุนโกะ คอนโด อายุ 88 ปี จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์สมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา โดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2562 ในพระบรมมหาราชวัง
              
ทั้งนี้ สภาการพยาบาล ได้จัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อปี 2543 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาปี 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ


ที่มา: https://s.ch7.com/363029

CCDC : Climate Change Data Center