DustBoy ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการและให้ความรู้ในงาน Research Expo 2018

12 ส.ค. 2561

DustBoy ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและให้ความรู้ในงาน Research Expo 2018 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ เซนทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


CCDC : Climate Change Data Center