เชียงใหม่วิกฤติหนัก ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐานทั้งจังหวัด

26 เม.ย. 2561


เชียงใหม่วิกฤติหนักค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐานทั้งจังหวัด ส่วนพีเอ็ม 10 แม่แจ่มทะลุ 147 ไมโครกรัม

จังหวัดเชียงใหม่กลับมาเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอีกครั้ง โดยในวันนี้พบค่าพีเอ็ม 10 สูงสุดที 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ อ.แม่แจ่ม อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังรายงานผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ ค่า pm 2.5 จากเครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy


ที่ติดตั้งบริเวณโรงพยาบาล 25 อำเภอ และ จุดสำคัญอื่น ๆ ผ่านเวปไซต์ www.cmuccdc.org พบค่าพีเอ็ม 2.5 ในระดับ 100 – 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีเหลือง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เกินค่ามาตรฐานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งหมด 31 จาก 32 สถานีตรวจวัด

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า ค่าพีเอ็ม 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ เกินมาตรฐานสะสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้

สาเหตุมาจากการเร่งเผาของเกษตรกรในแต่ละอำเภอ โดยค่าพีเอ็ม 2.5 จะสูงในช่วงเช้าและค่ำเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ ส่วนในช่วงบ่ายอากาศร้อน จะดันฝุ่นสูงขึ้น ทำให้ตรวจวัดค่าได้ต่ำกว่าปกติ ประชาชนจึงต้องป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็นเหล่านี้


https://news.mthai.com/general-news/636703.htmlCCDC : Climate Change Data Center