เตรียมติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก จ.เชียงใหม่

2 เม.ย. 2561

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/271382


เตรียมติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก จ.เชียงใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางป้องกันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเตรียมติดตั้งเครื่องวัด PM 2.5 20 เครื่องใน จ.เชียงใหม่ เพราะมีอนุภาคขนาดเล็กส่งผลกระทบสุขภาพรุนแรง

นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ทราบถึงอันตรายที่มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

รศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ปัจจุบัน คนมักนึกถึงความสำคัญ แต่ค่าฝุ่น PM 10 ที่ก่อให้เกิดโรคหลอดลม ภูมิแพ้ และโรคระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ฝุ่นที่มีจำนวนมากและอันตรายกว่าคือ PM 2.5 ซึ่งเป็นต้นเหตุสารก่อมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สำหรับปีนี้ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สร้างเครื่องตรวจจับและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และเตรียมนำไปติดพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อรายงานค่าฝุ่นอันตรายและเตือนภัยกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มีอัตราเสี่ยงภัยมลพิษอากาศมากกว่าคนทั่วไป สำหรับวันนี้แม้ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่จะยังมีฝุ่นจำนวนมาก แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

สำหรับคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ยังมีเพียงจังหวัดเดียวที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เกินค่ามาตรฐาน คือ จ.แม่ฮ่องสอน

CCDC : Climate Change Data Center