ผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ เผยแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

7 ต.ค. 2565

ผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมผู้แทนจากกองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นผู้แทนกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้สัมภาษณ์แก่ JICA และ กรมควบคุมมลพิษ ในการดำเนิน "โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5"

                                               


เมื่อวันที่ 5 ต.ค.  ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เป็นผู้แทนกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้สัมภาษณ์แก่ JICA และ กรมควบคุมมลพิษ ในการดำเนิน “โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5


โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เช่น การปรับปรุงเกณฑ์ค่าควันดำของรถดีเซลให้เป็นไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กำหนด การตรวจสภาพรถใหม่ รถใช้งาน ให้มีค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และการตรวจสอบควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนทั่วประเทศโดยผู้ตรวจการ หากพบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 จะลงโทษปรับ 5,000 บาท และออกคำสั่งห้ามใช้รถ เป็นต้น ส่วนในระยะยาว สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ) จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องวัดควันดำให้เป็นระบบวัดความทึบแสงทั้งหมดภายในปี 2568 และกรมการขนส่งทางบก ยังมีนโยบายในการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า โดยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีในอัตราที่ต่ำกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

                                                      

นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถึงประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ซึ่ง JICA ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นการสนับสนุนการขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน (Eco Driving) การส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฮบริด การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางราง และการทำด่านผ่านทางแบบอัตโนมัติ (เช่น M-Flow ของประเทศไทย) เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรหน้าด่าน เป็นต้น และกรมการขนส่งทางบกยินดี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ JICA และกรมควบคุมมลพิษ ในการดำเนินโครงการฯ

CCDC : Climate Change Data Center