N Health ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี ร่วมกันวิจัยพัฒนา และขยายช่องทางการตลาด ”เครื่องทำลายเชื้อในอากาศ (AD-1: Air Disinfection Systems)

12 ก.ย. 2565