โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน โครงการย่อยที่ 4

26 ก.พ. 2561

วันนี้(21เมย.60) เวลา15.00น. โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : หน่วยข้อมูลหมอกควันเพื่อการวิจัยและประชาสัมพันธ์ มีพิธีรับมอบอุปกรณ์บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Pocket Wifi) จากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ สำนักงานเลขานุการ ชั้น6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่4 กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.เสริมเกียรติ์ จอมจันทร์ยอง ผู้จัดการโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เป็นประธานในพิธีรับมอบครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยต่อไปCCDC : Climate Change Data Center