รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดกาญจนบุรี

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 234113133525410111263222127717171914239

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดตาก

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 221454157712141211216916410103481282620312010
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 1310617132413111113141345136143421135162735191714
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A991215151314815685633497131317129
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) 6134N/AN/A1314468N/AN/A92810124N/A53124414N/A16717
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18111617272811191188813814142025382313
โรงพยาบาลบ้านตาก N/A23N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1271841262421N/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/A6
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก N/A4N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 2244661878513971272514214247171310710

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 3821210155732211981161131114131740254141533620

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดราชบุรี

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเพชรบุรี

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16N/AN/A