รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดตรวจวัด กุมภาพันธ์ มีนาคม
222324252627280102030405060708091011121314151617181920212223
ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 519636434141453646483539571627659677146N/AN/AN/A5147546662544554
รพ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A593442598254475372433059435348535146363239
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 151517131314621282291418242017192620818222420242423191213
สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 393132N/AN/AN/A1983547493842697654N/AN/AN/AN/A264255N/AN/AN/AN/A47474246
สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 43463527N/AN/A403839493844475752535261512754515763596449453844
สสอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 41N/AN/AN/AN/A42117914647N/A4550465639N/AN/AN/A3433N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A57
สสอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 5859173848504657506144628052N/A64658342N/A47476376877981N/AN/AN/A
สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 385210293436503636413036475456475661351956364241485474424152
สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 4326N/A3134N/AN/AN/A295335406772546067744624474447N/AN/A5563N/A4346
สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 40512227344352373841N/AN/A467353515567442452475752575650423840
สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 31N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A19N/AN/AN/A5049N/AN/A30N/AN/A
สสอ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 668346455056189615363445194106696976104542650496160687672665463
สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 5462284152691845971745456675966454545454545506163768270575655
สสอ.สามชัย ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 4145314648456310646504049576084494764363034455360696663564945
สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 4448313745564544505642N/AN/A656181N/AN/AN/AN/AN/A52535662N/A46434147
สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 405093136395031424728365113053505666392139374239455149424239
สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 44562035495149474784415365726297N/AN/AN/A25514459N/A55N/AN/AN/AN/A46
สสอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 35N/AN/A27454951446855N/A497560N/A747491533430445448N/AN/A62544557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A48N/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ N/A36N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A