รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดหนองคาย

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 7172919351637252815132910141010N/AN/A1418181624N/A29N/AN/A128
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 92191121391322131129414102122261731458826641587
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 1526151416351220281937136542229313526361367113112109
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 724271032242327189223152512192740163939183311676999
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 120371213631215515275338923201922859221785
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 11271217253515261817322341310223036243037129271152121212
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 1425191619461418251237213772022392347321091652191112
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 1223101427451320192234102104203234273744159148316911
โรงพยาบาลหนองคาย 1227141726381622201537243131323293626294112113296391214