รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดขอนแก่น

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 81586149516732210761017181112233061431437442
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 1610122172572011138135713212891111810752512453
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A414107591724891512983148442
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 18171338N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น 111114219127N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลนครขอนแก่น 1210103122061691281456111818710977643610464
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A