รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดยโสธร

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 41628182531112620292622209930211026312620125326454
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 19172819322717202823141823814322215262520151813416446
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 220152142817182122261813161020265272928131120144456
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1410113628138N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 51728223301618241728231711132718418313011124265558
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 24202923352914242826302227151727232127211623162762741012
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร N/A2229208341623292731222510133531103020271519932471277
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 15917192725161419252216261110302416191918151913416446