รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดยโสธร

จุดตรวจวัด กุมภาพันธ์ มีนาคม
222324252627280102030405060708091011121314151617181920212223
กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาล​เมืองยโสธร N/AN/AN/AN/AN/A40N/AN/AN/AN/AN/A47N/AN/AN/AN/A58N/AN/A34N/AN/A75N/AN/A95N/AN/AN/AN/A
รพ.กุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 355725394030382833413741547284466380292156596060647269555154
รพ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 5052363230374042494150701039751841166132947869607688755545N/A
รพ.ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 44552837353631393846394666579347115614624706461546479745549N/A
รพ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 165N/AN/AN/AN/A11108121015272839163634165252424202728261613N/A
รพ.สต.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร N/AN/A4336404030404740365185699852112685436496272656366604745N/A
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 192517201315221815242020307278274058231239354032434438262225
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 323427272017342521253039495989385467261448464942495645322428
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 432931N/A38N/A16N/AN/AN/A304249N/A564273755026666864546479524741N/A
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 386818323027N/AN/A36N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สวนสาธารณะพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 3754152725264226304130396589844383834616736564418881735745N/A
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55405161533931N/A
สสอ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 45474039292561483241486769102140638311949251966N/A59N/AN/AN/AN/AN/AN/A
สาธารณสุขอำเภอเมืองเลิงนกทา 37N/AN/A40N/A30N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว N/AN/A192824N/A282518283431427358N/A30N/AN/AN/A424446414657N/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลทรายมูล 303224342326312827343633454966394553322048525649516156444247
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 335233403532352931414135496884355865352048695657657775645158
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 335820N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A