รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดยโสธร

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 8231935122612486561212714104384036702414212335
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 81819351127133464612119211353103833522816322336
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3458
สวนสาธารณะพญาแถน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3325
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3336
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2445
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 7311243173816108321219197111131103533502910112226
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 48153934331025322421131312114612373550478712634
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 612331617361627412531318121543103636522313822545
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 82733453546246113523321316201741104139613723434325
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 9201523133719146281323256111442123734503716221226