รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุบลราชธานี

จุดตรวจวัด พฤษภาคม มิถุนายน
030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 7245527045543863434557634340333983341371671710141015161515
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1 9125N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A14N/A9N/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2 8620N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A101212151810
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 84595266474944563146666345453140152936371581289N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 44584431394130423231793539302533318101898484165131512
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 576965404560396833545687414927323262721865811164231921
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 775058664550425441415860444133381326353715869101016161716
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18N/AN/AN/AN/A29304012135101011681317
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 464245384950414528474352194015251314132045277147101113