รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 71834483831171033553327151918N/AN/A3227152761021353949374542
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 7112647564016153836514016253134174227291831618364591575348
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2718363227892934N/A2410112117724151183613263058414330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 112354446321412411139212020313318412422981128412848415146
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 10142435383018141832293515242634232927233071023344444444547
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 9143246494220184440554022303536224535302331925424795646353
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 193646442610834214318151931251136201545819432745296056

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดขอนแก่น

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น N/AN/AN/A3450493422203032329111440243125291852213254678355051
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5142453120149341691131941429816343674231035452258282938831569511292
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16N/AN/AN/AN/AN/A
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/A36272633143011172250413136212453425355358336352
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/A5523392452504410203462203829311963024246079466666
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น 8N/AN/A2034378N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4943381015020N/AN/AN/A
เทศบาลนครขอนแก่น 4101937536118994910357408202047153229251341617244771465046
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 223643751101004711N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55561372705710215463107105

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดชัยภูมิ

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 27N/A2818N/A122910N/A2931N/AN/AN/AN/AN/AN/A51N/A3812361819661011117057

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดนครพนม

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 31835464934191415153728194353351545312713101330434077393936
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A19203526561838122722424775344644
โรงพยาบาลนครพนม 41032514635221812164332929383726481640155924444660364737
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 892433623916142231234029434845334233273031830375251415256
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 421435045332211416422117395536374625231131134443684424041
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 11337393825146894218222835302545171861932393045303723

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดนครราชสีมา

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 1921253936N/A355227474442172324424843494535103734294676597985
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1926275778559762609613528641128790118
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 17717232124121611686328122025N/A2020308337542222481105254131
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 514047781008056434260426612201849764759447185349226272617082
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 702729796164424335554160131927536945564258115379225975635883
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา 10222049314110182420303310162432332123162571624204172356192

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดบึงกาฬ

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A40N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3250N/A
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 1161930433017122519313618454140314430272871532434950445156
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 3N/AN/A23181166N/A1519231827N/A29474321261718N/A193725375875N/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 4141429211510138202111202435282127181882324213440373940
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 66162228241210261922251025313417261912245813184048304043
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 1131129523949194145424326424249494133363532530374759566871
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A27N/A28N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3069N/A
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 748184239261826523435163234443636342737122728427359546866

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดบุรีรัมย์

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 581336666124251415133311121544172540202571529203852383971

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดมหาสารคาม

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 61532538281169656947967232331522347382828321274346849611579
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6213765663510623688696222273562245138421620183141749110014388
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 4102926561064692361454975202735661920548447528173239525215683
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/A82165049625280191728411738382518717273854135556455
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 8N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1315515N/A23413410360N/A48543272327458167N/AN/AN/A
เทศบาลเมืองมหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A62333477248N/A7786

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดมุกดาหาร

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 315404242361692013132226223231284927271631127382946473831
โรงพยาบาลมุกดาหาร 315374444341891912391727223636294929241331132372565473637

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดยโสธร

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 21036554726141447295821172331341966261710414223621126766744
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 319444743282420N/AN/A13N/A2132403522523119125172742298061N/AN/A
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 31443575425141647287836222340402378312612517304437143846154
สวนสาธารณะพญาแถน 21137504725151657469134192336351965251411215264231120715746
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 21345605829141654466837222239412368312612416304336128696352
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 199N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A13162330N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A33N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 5114045443012163731353024253836255331281361424342053373732
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 210314543371317343434281520293414452415731619352965374943
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 2113345473614133543622817223035204926191141520372979394443
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 8144051483614133329402125313842255732271362034413152585044
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 6133948463216172625303427273841315735111271430382665323639

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 21033505424713312934281918302719351818115828403859364237
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 41234646741132173699343232329422446362427316294048126586754
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 4143647473413115846414127233536414726262271731415276314556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 91236576652124680699590212031372539302528813224161106707261

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดศรีสะเกษ

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 2133043423014304438451823242630144140624441518292970636359

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดสกลนคร

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 4649505654515543474347484750535251556759505846N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 21637514524136101718281321323024501915123830513479444329
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 317384540261583629372318293933314227151741030463476433943
โรงพยาบาลวานรนิวาส 121039545034161653326444234449463446323333820404959121755849
โรงพยาบาลสกลนคร 4204251453320104914362531364237344828241531438473863454331

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดสุรินทร์

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) N/AN/AN/AN/A67671546463370431517214511284128255171532451175190124
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 7N/AN/A49412619373626213115172037121344222752116294566496790

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดหนองคาย

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 11213384944402642383440234041814843563138183226324766495158
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 171317555063454149504850243741754639462730132228N/A60821135490
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 442019433836485434474345233941495746533639124649364469535659
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 18412325042382938354947223944563541413040123227405361425454
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 311222253333394136367540203840506670456639254326363751454651
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 10N/AN/A2423332516N/AN/A5233253845N/AN/A4939142512N/AN/A3437504846N/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 195143658876750526760542139481064756513333193222694277604992
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A37N/A77133193840169863413259351937293541158576153
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 34514345454708354516093193642607461955336143618354399535784
โรงพยาบาลหนองคาย 2381736739875496311878602344439251635535363136253849104635186

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18N/AN/AN/AN/AN/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3033304348514839404653412439445142685521N/A13413232N/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอำนาจเจริญ

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 3133446461911112536302418303438235225211241521222873344148
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 1934444415924817241615213238165020151131218352739333738
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 2828494519965121613132027281761201094916312243333331
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 28374946261151416161920283537245527111151324373242414038

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุดรธานี

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 925245892853351677373411432431062650292432719344010912458109113
รพ.สต.ผากลางนา 38231744577348264163415120374583625561982993039233396576985
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A34N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A221226204736N/AN/AN/AN/A
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 12172446476240294238404418404472355042322692427417956667093
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 272125466898423252575553183841784153433725113624416775597391
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 13253252699650475462533519394410246544546409182541848462131117
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4756456381
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 471824757951615248528059273950861007881513095429354495618195
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 9182449624138264848434817343987234628292072523408578657878
โรงพยาบาลอุดรธานี 17151737556632234649504212283261294731251782015315060405167
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 7130164160386930384376128253544717271454131123848324995909073

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุบลราชธานี

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 16213632118518132113916142110361166269132155303639
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1832454119118362258251330253315421691221114213288443960
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1513242332144116892913193077424545
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 5618353640281617172227142413402517291720N/AN/AN/A52636373850
โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A34N/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 151938332010851234416112517259301861428111527106426954
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 882840381510822162615122120311341168921013182859384244
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 2530454743222232423442201348323533403832307823413353858384357
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A141510169226191641016891843323640

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเลย

จุดตรวจวัด มกราคม
181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย N/A13N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4045455654
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 4640384152514639385034N/A173326756949684516265452374789677076
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 414234494949514850666148174249805447484359205057363767506787
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 291539232831313127263935344346474432412427233420413343354252