รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดตรวจวัด พฤษภาคม มิถุนายน
040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 173236482536121928183039N/A3523131735N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 31N/A4437N/AN/A3533393337356053514248454848595641493630313358N/A
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 18214025232475187292120271246103928312621683659N/A
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 4121612111165699885335N/A191418136223233N/A
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 105945432951711211321344633935186432353117513157N/A
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 10152125182436141014182125834431303024221221245N/A
รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน 426055502552191421N/AN/A59222517814N/A4647544021423976N/A
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 1227262216N/A206135122321187169282933241621113N/AN/A
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 678N/AN/A16141059510111530131222924N/A2016623233N/A
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 7304137302961018818291925737N/AN/A3242N/AN/A411245N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 334310N/AN/AN/A24548981091112220131161022123N/A
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/A9203713712201416N/AN/AN/AN/A282544N/A14411344N/A
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 2339313230N/AN/AN/A28101927N/AN/A11434485133281576N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 571113813424158943133111112134521122N/A