รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดตรวจวัด มกราคม
232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A26N/AN/AN/AN/A36N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A39355982686762
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 4748244146404653636069605558584062579651221175864758472727160
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน N/A555535N/AN/AN/AN/AN/A41N/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/A17N/AN/A16211425N/A
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51565459
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2019232225324040382861434041
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน N/A4347N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A33N/A60814438485244473737N/A53578868646558
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A61534749
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 15207148452242303240392926154339354516404549425047474652
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A11435350316967606050
วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 201617132897N/AN/AN/A222122N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A303920N/A
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3444505243575164105108
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 19914853112433263728312514102319182119263734233134292830