รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงราย

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 2943N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 42455734101557314218131529362310241111171023410
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 3101078347791334457111922165126126103346
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 38475265663398981114171871176783345
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 11046513568876571381923124956552246
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 31120N/AN/AN/A1574427626821N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/A2411856299713184029N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A735N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 5144563941198674N/AN/A1627N/AN/AN/A3107984356
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 1617221212310712912521181021133421201225181212153359
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย N/AN/A28N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A23N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 32391014249116822511121218383918103413171992247
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 21858676883462132310122727351011555112234
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 6103N/A7244378666N/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 4211097257104567184N/AN/A40323032N/AN/A151914223N/A
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 21820N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51118N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 645637491N/AN/AN/AN/AN/AN/A115393353N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 17871117N/A66716516N/A91313118241914N/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/A
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1399210211071625301497681211433N/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/A81377N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 25359374N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A47