รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดน่าน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน N/AN/A43344445578854N/A3322N/A45236553
รพ. นาหมื่น จ. น่าน 42N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10914N/AN/AN/AN/A345233N/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดพะเยา

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 914557N/AN/A51317221931N/AN/A4346424362520635
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/A212622211524856537398N/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 4633574276121517594N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7157N/A
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา N/AN/AN/A4N/AN/AN/A13N/A2226232324N/A596743669569646
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3512117151872
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 55668349311209152355655734512757654
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A431297111264
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ N/A512321N/AN/AN/AN/AN/A1072243N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 27237132451313771111211214325732
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 12644417818123421285163456212816N/AN/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำปาง

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 1244102235122435201246323N/A13N/A924324N/A
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 638663412117N/AN/AN/A33229111412647352423
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 4566207551022222219233598372924243234
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 16212416192716253031293637556151043883251610654
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง N/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำพูน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A24818291776
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A81612444
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 421633799416117573191917722117326425
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A632191201537171911141210
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 638374749598891039151272436235445

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A521361144663
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 21N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงราย

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 10155731421813152936231024111117102222161171515165
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 77913344571119221651261261033437396666
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 56633989811141718711767833328286984
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 5688765713819231249565522516346683
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 574427626821N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 11856299713184029N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1113111218N/A6
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย N/AN/AN/A735N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 41198674N/AN/A1627N/AN/AN/A310798441037N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 712912521181021133421201225181212153343162171317146
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A23N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 9116822511121218383918103413171992242162121213154
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 8834621323101227273510115551121344N/AN/AN/AN/A93
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 4378666N/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 7104567184N/AN/A40323032N/AN/A151914223N/AN/AN/AN/AN/A1393
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/A51118N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 91N/AN/AN/AN/AN/AN/A115393353N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 6716516N/A91313118241914N/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/A11N/AN/A69N/A
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/A1399210211071625301497681211444N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 77N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A35366477N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงใหม่

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A555756
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A687597969N/AN/A
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ 4565N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 113122724661612923144111314528854
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 33445523881013105441061033348546966
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 5252551488921151241259212497571487
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 43555523118817128433510338497571176
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 326244537109211412312582195107471276
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ N/AN/A321N/A3N/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A222984137N/AN/A
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ N/AN/A2233223N/AN/AN/A33385513212273696N/AN/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 61055894510882025129513161986977861022119
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 71164811661310822N/AN/AN/AN/A131219879897611221410
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/A9816141326301613917152310101491911915291913
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A1268141210192123N/A914131698131388611261712
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 61277922N/A51315N/A222612106133120125111778711251719
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 1443221116251712162231121410817419134918137413910
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 10422201042413111621241411961139955887641298
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 13322189524141012161791013816377745189531078
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 10310116942013111417211198610377544656101267
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 1032215742416101527257139420347434177631078
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 229N/A151499152410N/AN/AN/AN/AN/A91161460N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21314462765171312142107112364351364
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 4454864598714111144468444587N/AN/AN/A6N/A
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A11688
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15101014N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8N/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/A4129221230309975611136247128181186
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 4564773511139201684556113545118810886
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 5895816661779272117764132231651312821066
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 912438956474813971911441255N/AN/A6814545
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 118N/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5610814221012551312825473591194
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 89879566171712291027816136122110622891321106
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ N/A6433353N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 10356964578619197346N/AN/A73447446774
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 22694231610213315262129121115172722941018401085131111
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 23324N/A444487N/AN/AN/A610N/AN/AN/A1245N/AN/AN/AN/A5N/A
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A512147N/AN/AN/AN/AN/AN/A3421166105N/AN/AN/A75N/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ 5448N/A913N/A4N/AN/AN/A13N/AN/A463N/A2144778N/A79N/A8
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 111111121111111111121111111111
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 67646681635479764348N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 6676712111441259871010114447367558866
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A6N/AN/A5448691284345634334334545
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/A4040N/AN/AN/AN/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 10208612981621825141314971015178348181096107N/A
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 56432N/A247N/A81366279544343N/AN/AN/AN/AN/A35
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A744912103N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 5453536476189896458162313N/A567974
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 543310646781113158755813455476761078
ลานประตูท่าแพ (1) N/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ลานประตูท่าแพ (2) 9464269613121318252811896112471076116610141310
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533857710141122171253461424634118581586
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 44324634761516169526410125444271275
สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ 54541694818N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 323336353434374334343538453937N/AN/AN/AN/AN/AN/A3634N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ N/A443191361410101117199127811349955119861079
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5343118561191028271283581634351276101997
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 323253102569N/AN/A164445N/AN/A3261310N/AN/A16911
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2232536366821141162357113485361264
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4343108971099222210644822343392757161010
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 46321285611111024261171281415143611196817912
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 7653583311811212714735713181239841117107
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ N/A426117N/A15449N/A22N/A711716N/A53N/A210N/A86155N/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแพร่

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 245623339181239121012133211322127433
รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A681392N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 413202279141110221210331121013631355536
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ N/AN/AN/AN/A23N/AN/AN/AN/AN/A151930204533212952421534N/A
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 327943102182917472813241842N/AN/A1512214343
รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/A
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/A435N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/A54N/A
โรงพยาบาลแพร่ 536124410910151449208131783111621110543

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 22322533333475223544N/AN/AN/A42233N/AN/A
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 111111222N/A223311111111221113N/A2
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 21321N/A11111261112222N/A1N/A111222N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1111N/A1111222124N/AN/A2321N/AN/AN/A11N/A1N/A1