รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดน่าน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 118140N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อบต.สวด จ.น่าน 4128103434412371175811642245245498N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดพะเยา

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 259825444547676732225410243479N/A
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา 45952313N/AN/AN/AN/AN/AN/A53223243N/AN/AN/AN/AN/A69N/A
รพ.เชียงม่วน จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2313N/AN/A228N/AN/AN/AN/A
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 27991758577678599221671046610910N/A
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา N/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 21610112554567667676222679455689N/A
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1346323N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A45784432354544366N/A
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A324882323434112N/A75N/A
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 38811463756610957892222893355811N/A
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 586524333334455113222247334466N/A
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 51714637454261081272052232591244810N/A
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A42664212334422246N/A
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4436123N/A244462355N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำปาง

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 1831133233364712536232232222545N/A
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 61981078N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 5833354474988198895714637241188N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำพูน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน 232471582332127443522625N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 3422104125213213432343294533131110N/A
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 2N/AN/A55383N/AN/A5336N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 13223343212122622352323322244N/A
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 107331814291031942712421625345233141316N/A
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 82476226211495812415144515124162418231917262024N/A
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 3334157324173203251811104143234554211214N/A
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 1832858212510548529824736247107N/A
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 253385943348656345123554655687N/A
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 2623244N/AN/AN/AN/A4N/AN/A1211213238333221012N/A
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน 715334N/AN/AN/AN/AN/AN/A42N/AN/AN/AN/A5223N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน 284398103427116627521314267342581413N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A121121143121N/A
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51522366N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงราย

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 41091136323N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 4149162833981115111313183236899147961318N/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 3116142106447713781015313466595741011N/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 226810365447710779102134965115941114N/A
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 111513111165966131510519196532267135361417N/A
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 13101013896766871486967648615128571010N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1415N/A
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย 15821462121263670467758393361365876657372685860476447N/A
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5591123N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 31311107107665157121111175223313894491212N/A
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3651093621372233N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย N/A1311N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A811N/AN/AN/AN/AN/AN/A107N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/A3814222861410N/AN/AN/AN/A6258145756913N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/A1537353735N/AN/AN/AN/AN/A423591042110112732N/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 5148N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18259N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 3169112945571011117121922246661051051014N/A
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 25111338424571089101641227681155579N/A
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5252349975671013N/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 2179142910446121477817332478595N/A79N/AN/A
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 31211174254N/AN/AN/A915N/AN/AN/AN/A73648N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A39722124215124N/A271161836119N/A
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 1113920286667397139138495N/A136139561019N/A
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A71411798N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 2791131042445858918323256894414109N/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 4N/AN/AN/AN/AN/A44N/AN/A6N/AN/AN/AN/A8N/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงใหม่

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 41184551083210546754455661418912181110N/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13222332213235123221234923656N/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 285535764210658448534510111766181211N/A
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 14283141426232220895695355N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25563543328467332322378105471010N/A
ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 214435612112210538946484771320915211312N/A
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 21046277631953865744367169611171416N/A
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2732247521732583325355814681387N/A
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 25373342335276356323367753676N/A
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 12191181114222915141747121389141612191813212019202019N/A
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 3201721636674181416157924575613151017131414N/A
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2206282347963141081175347915615161011141719N/A
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 110415349243867746123275713973101315N/A
บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A78N/A
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 123714452242252221234414423588N/A
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 1424135634218463461122323412555N/A
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 213712341391082241218511953101391612146221512N/A
บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 136388N/AN/AN/A48213621142N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 28102657453115518389243436944687N/A
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 32756881232286372N/AN/AN/AN/A73161141719151615N/A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 29469898N/AN/AN/AN/A512585N/AN/A64N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 2344646632106975542825581189111110N/A
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A415241212N/AN/A318N/A
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 617111051014465106067115161124589456111411N/A
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 364N/A125N/AN/AN/AN/A3311N/A443N/A3N/A343N/AN/AN/A556N/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 36511124247253336245254411849877N/A
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A487439875575109467N/AN/AN/AN/AN/A1010N/A
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 1105N/A32N/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8N/A
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A48118544754912431341010111076881311N/A
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ 413511N/AN/AN/A4234N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 3161047514843146691066N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 1216923122111482183123727192311118N/A
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 35446316442232323122623353677N/A
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 7107510812655410759N/AN/A74685554611813N/A
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/A4376454435234433533424534566N/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 75012711714810514201084N/A16146N/AN/AN/AN/A11814141211N/A
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 3558447332623N/AN/A7745N/AN/AN/AN/AN/AN/A101097N/A
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 2114132135271532142352922510208254471215919131213N/A
รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A37393710557612N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 115271692261022812412122361321322569468910N/A
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 215615341546420613107151152348101193161623N/A
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 4131113471197413512119611735681910102241318N/A
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 168622932293814477331661178910117N/A
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 121917961089616241418101499828101620111420192119N/A
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 23236374112123297221326524512567N/A
รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่ 33224133424233195123231141213576N/A
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 57586353319339444442526734978N/A
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 2992334164541438181761313532510151573132012N/A
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2258225610345163191651614553651821113211715N/A
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 38754364548269467622541187510107N/A
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 21171047158951416724714544268101267131316N/A
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 6102013715121112152827321313141012249171012910181721N/A
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ 419717513141185127131481364236511774121111N/A
รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A27N/AN/AN/A5N/A42N/AN/A2231N/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/A
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 21661235104421491314522166641292491224231613N/A
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/A18N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A5104N/AN/AN/AN/AN/A52N/AN/A2231N/AN/AN/AN/AN/AN/A78N/A
ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ N/AN/A1781451442212911857558157713131011131817N/A
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 215943413342139131071011685671010513131713N/A
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ 5211953585931085645482496117623131212N/A
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3555456533654756644546109661086N/A
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 397425107437512977595358141898141113N/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110131229341577101527715571096389131512515152012N/A
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 16911742264815973117436435169912N/A
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2734355432755835732247121677161010N/A
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1535355432732724522237121054999N/A
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14252333215323333232337545875N/A
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1117102694N/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/A423N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1886461076195895117124341217181211161721N/A
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ 312495813682966765613367101313810151517N/A
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 21184103843193475611845881119121312N/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแพร่

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
ทต.บ้านเวียง จ.แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A452N/AN/A1234N/AN/AN/AN/AN/AN/A67N/A
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 49242354214N/A412454N/AN/A13N/A3133455N/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A167233321N/A23126575N/A
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1322N/A2N/A
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A211211N/AN/AN/A122222N/A
รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่ 481561135442591316652232238344689N/A
รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ 8181046554351111158755362235223366N/A
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วงไข่ จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/A
อบต.ไทรย้อย จ.แพร่ 827653543138714822723697234797N/A
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A122223811222N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดตรวจวัด กรกฎาคม
020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 52752518316972118278192312579261079N/A
ด่านผามอน จ.แม่ฮ่องสอน N/A2N/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 4738102N/AN/A553516466111224833779N/A
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 41828154596517433726233361112912910N/A
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 132222N/AN/A211N/AN/AN/AN/AN/AN/A111N/AN/AN/A2223N/A3N/A
รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2121241211N/A212233N/A
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 1312211111212123111N/A111111222N/A
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 22257121322233312141242322356N/A
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน 243532755231922314412458832101012N/A
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 3322392322242223231222526222114N/A
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 382543310224923438162242625899N/A
รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน N/A45862642N/AN/AN/A2N/AN/A13N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A25118N/A
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 23107142710338335528231246624766N/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 4206115491071941328222532342424577N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A32112221N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 14324142431132222222252211366N/A
อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน 27288247343726377212225633556N/A
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 41832015368531474462223224149381289N/A
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 6785668763631N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 25253234544565211111211111233N/A
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 228123231611134354218681116511233N/A