รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดน่าน

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน 23334474108755691032554456676435
รพ. นาหมื่น จ. น่าน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12N/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดพะเยา

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 5377277816171424181719131548844410121518291212
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 737215219162626272311323726278131273514233525321720
สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา N/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 24446222865N/AN/AN/AN/AN/A1124436861211101110
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา N/AN/AN/A1611106629192937214839301838853512263433262419
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา 75102351597N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 81088127111025242521232721281719241616172815442127192320
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา N/AN/AN/A968187914251516191519101169111089141420131111
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 47614511361081924182128212213127914211213192128171616
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A52453N/AN/A65N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 252342331081189128105112461239111013696
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 441118527167821191322132231053717112220121512

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำปาง

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 471355118131814181918N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A121926163715
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 6316766461716241513152022112573179192722351310
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 13610161317139183318302214472813571064820102326331914
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 10162016251451322272429212727252313121477817212830311716
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2326292130353615916732620143242282121

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดลำพูน

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 81519991715122228303642233835325621532918102817381716
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 34101212131417323817N/AN/A253416N/A20N/AN/A5228212527N/A291622
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1817203982132242064134N/AN/AN/A131211
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51599813141716241532243136243961318813233383735372626
ศาลากลาง จ. ลำพูน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A121131131181015201937756101145N/A121012
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 354459101310161110141320151056955995141612913

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2236N/AN/A3247771156321133125116919201111
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4225N/AN/A212N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงราย

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 45N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3215
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 21141310561014122119191722241238N/AN/AN/AN/AN/A202925193226
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 314101848467N/AN/AN/A1299157561242351715N/A16N/AN/A
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 25991275512108111314132163871146161717131914
อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 9141421N/AN/AN/AN/A172923182224232014661253121418192412N/AN/A
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 378935210N/AN/A1114131816169451632510161917151917
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1116
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 13N/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10171926262518
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 6121010818191818N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A13710945510271943393121
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 1951713581017121116132422228281532513142330222622
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 3105712716N/AN/A242416332531321161519104722273434243028
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย N/AN/A45N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A92720211519N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A131614N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 4488858101313111111151417102911324N/AN/AN/A16N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/A147N/A1918N/AN/A14191913281454613182022172218
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย N/AN/A23241835161620212321N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 8N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A94N/AN/AN/A3N/A4N/AN/AN/AN/AN/A6

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดเชียงใหม่

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 564411811691013171011122185454449513171798
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A612232415N/A
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3433134234746355311111237911954
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4656381489812111171011533473551014151687
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 810663810591126101610151582445278152127211210
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 495626958917913912127144426714182018118
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ N/A3N/AN/A23324677667961054221N/AN/AN/AN/AN/AN/A3
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ N/A24N/A711N/A91221151622141520151249102699232625282016
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 1188891311131914152314132115178913299102224N/AN/A1518
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 1213991011121923171924171524191871315541426N/A2823N/A2423
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 10889121712151814141912152215124710310911232523292320
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 121112109131112192216281715201716N/A7936916232527332318
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 121426820231112212922311831352169847620113436342322
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 13N/A2882220121618312423193035181095376973630331924
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 81045919241111182432221721241761342651371534301826
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 10726915251213181322211727281810953661383321311718
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 972491618111322283228182027214953682573433381819
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 1424719221820191730232024182119291592516191713162122231919
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 14N/AN/AN/AN/A21N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4654151246713111071110733241541112161586
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5108131976N/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 78141120209182132161621222314345436710161982933381919
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 88710510168122116141713171615357125891017N/AN/A814
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 434959113213162016141021249849929820122228301514
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/A14824381317138N/A21246111668141671822191214
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ N/A91113181491118171617249N/A2611833358414N/AN/AN/AN/A455823
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 3015152432123519273235213735363316865652230262429301915
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 6109478510101613151212131217561033N/AN/A151815N/AN/AN/A
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ N/A624N/AN/AN/A561514N/AN/A998138N/AN/A4744N/AN/AN/A121113
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A1023121212213531N/AN/AN/AN/AN/A239N/AN/AN/AN/A18971723301514
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ 475N/AN/AN/AN/AN/AN/A26101515171820115411N/A561252720191111
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A26
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 212232222222222222522232322233
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 3324833571120988981124722784681366
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 6491011910101224131418141517127610610101441618181110
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A172N/AN/A80N/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A13916122320271822
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 69669912N/AN/AN/AN/AN/AN/A11141114N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ N/A8655910N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 967565661224402926176N/A6N/AN/AN/A342N/AN/AN/AN/AN/A2317
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 584691210712891571414148545546861514151110
ลานประตูท่าแพ (2) N/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A111411431N/AN/A1N/AN/AN/A224
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 676626125781411138111164337245915181898
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 644426537712101371010723221341211141486
สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 4539415764524443544943474646746061N/AN/AN/AN/AN/AN/A49455554N/A74N/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7101191915191013132128241925211135512469123033341914
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 677737116101019151510141311443726611192422119
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59782612510111611149121210444926612192221129
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 96775910610913201614182194436361071723251611
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1887814127116020181215182119924584710112021312614
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 16118841010614131711N/A131715144661487202124221611
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 91381110N/A15151827191919132020302320811151473433341717

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแพร่

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ N/A1N/AN/AN/AN/AN/A66147N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/A
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 13471432577875794225314410881555
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 1112411154571266691052476N/A45811121586
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 532451163812111210111318106442377101119301510
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ N/AN/A1319336109N/AN/AN/AN/AN/A1333542579121313N/AN/A
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 143631N/A26131113810N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A282026201518191327201141015282426531414
โรงพยาบาลแพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/A5367710115812526157212101119173288

รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดตรวจวัด กันยายน ตุลาคม
293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/A44N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 2142N/A24146674N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 425212113N/AN/A5455692731122231025886
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/A4N/AN/A
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/A
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน N/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21N/A211324547556533321314467643
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 1123665451012121010121215347462149291717401413
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน N/A4N/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A