กราฟเปรียบเทียบจุดตรวจวัดแต่ละสถานี


จุดวัดทั้งหมด

10A65ABF713C : โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak

14A25ABF713C : ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center

18A15ABF713C : โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao

18A65ABF713C : โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital

1CA15ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / Roiet Provincial Health Office

1CA25ABF713C : โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

1CA35ABF713C : ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya)

1CA45ABF713C : สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla

1CA55ABF713C : รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital)

1D3011334FC4 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office

212A11334FC4 : โรงพยาบาลวังชิ้น

213D11334FC4 : หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา / Nongnae, Chachoengsao

24A25ABF713C : ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก (สระบุรี) / Moo 5 Ban Khaomakok, Saraburi

2CA25ABF713C : โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae

30A15ABF713C : สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya)

30A35ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ / Maechai District Public Health Office, Payao

30A55ABF713C : โรงพยาบาลพะเยา / Phayao Hospital

313D11334FC4 : องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก / Kaeng Kae Sub District Administration Organization, Mahasarakham

34A65ABF713C : รพ.สต. บ้านสองห้อง / Bansonghong, Roiet

3533111334FC4 : สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

353511334FC4 : โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae

3CA35ABF713C : เทศบาลตำบลกุดน้ำใส / Kudnamsai Municipality, Konkhan

3CA45ABF713C : ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai

40705ABF713C : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง / Nong Na Sang (Sub-district Health Promoting Hospita

40A65ABF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ / Kuchinarai Crown Prince Hospital, Kalasin

44A45ABF713C : รพ.สต. ผาคัน

48A25ABF713C : รพ.สต.สะเอียบ

48A65ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย / Kamalasai Public Health Office, Kalasin

4A35ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office

4A55ABF713C : โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai

4CA25ABF713C : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. / Information Technology (MFU)

4CA45ABF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak

4CB59BF713C : โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak

50A45ABF713C : โรงพยาบาลท่าสองยาง

513F11334FC4 : เทศบาลนครขอนแก่น / Khonkaen Municipality

54A25ABF713C : รพ.สต.เมืองน้อย / Muang Noi Health Promoting Hospital, Maehongson

5C5E5ABF713C : สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

615ABF713C : เทศบาลตำบลท่าพระ / Thapra Municipality, Khonkaen

64A65ABF713C : โรงเรียนบ้านหัวป้าง (สระบุรี) / Ban Hua Pang School, Saraburi

68705ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง

68A15ABF713C : หนองแหน 2 อ.พนมสารคราม (ฉะเชิงเทรา) / Nong Nae 2, Chachoengsao

68A25ABF713C : รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson

68A45ABF713C : รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson

6CA15ABF713C : รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

70A25ABF713C : โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson

70A55ABF713C : สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง

793B11334FC4 : โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun

7C745ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office

7CA55ABF713C : รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

80A25ABF713C : โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit

84A25ABF713C : รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae

84A65ABF713C : หนองแหน 1 อ.พนมสารคราม (ฉะเชิงเทรา) / Nong Nae, Chachoengsao

88A25ABF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย / Somdej Phrayupparat Nakonthai, Pitsanuloke

8CA35ABF713C : มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

8D3F11334FC4 : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university

90A55ABF713C : เทศบาลตำบลโคกสูง / Koksung Subdistrict Municipality, Roiet

94A35ABF713C : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson

993411334FC4 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ

9CA65ABF713C : รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

A05759BF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital

A4A35ABF713C : โรงพยาบาลสูงเม่น / Sung Men Hospital, Prae

A53711334FC4 : สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality

A93511334FC4 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว / Kao Ngio Hospital, Khonkaen

ACA45ABF713C : รพ.สต.สบสาย

ACD359BF7125 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AIS-NB-IoT-001 : บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai

B0A05ABF713C : โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ / Suwannaphum Hospital, Roiet

B14311334FC4 : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / Uttaradit Hospital

B4A05ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office

B4A35ABF713C : สํานักงานเทศบาลนครสงขลา / Songkhla Municipality

B4A554BF713C : โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit

B8A45ABF713C : โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao

B8A55ABF713C : โรงพยาบาลแม่สอด / Maesot Hospital

BCA15ABF713C : รพ.สต.แม่ลาหลวง / Maelaloung Health Promoting Hospital, Maehongson

C0A25ABF713C : โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital

C4A35ABF713C : องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง / Nuea Muang Sub-district Administration Organization

C847FFA4AE30 : เทศบาลเมืองมหาสารคาม / Mahasarakham Municipality

C8A55ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office

C93F11334FC4 : รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

CA15ABF713C : องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย

CCA05ABF713C : โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6

CD4A11334FC4 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao

D0A15ABF713C : โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao

D1EC10334FC4 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ / Phrae Provincial Public Health Office

D4A15ABF713C : โรงพยาบาลจุน / Chun Hospital, Payao

D8A05ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

DBP20190002 : มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

DBP20190003 : ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S1

DBP20190004 : ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S2

DBP20190005 : ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S3

DBP20190006 : ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S4

DBP20190007 : ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S5

DBP20190008 : ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S1

DBP20190009 : ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S2

DBP20190010 : ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S3

DBP20190011 : ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S4

DBP20190012 : ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S5

DBP20190013 : สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

DBP20190014 : สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

DBP20190015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

DBP20190016 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna, Chang Mai

DBP20190017 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) / Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai

DBP20190018 : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

DBP20190019 : มหาวิทยาลัยพะเยา

DBP20190020 : มหาวิทยาลัยพะเยา

DBP20190021 : มหาวิทยาลัยพะเยา

DBP20190022 : มหาวิทยาลัยพะเยา

DBP20190023 : มหาวิทยาลัยพะเยา

DBP20190026 : โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1 / Varee Chiangmai International School (No.1)

DBP20190027 : โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2 / Varee Chiangmai International School (No.2)

DBP20190031 : โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

DBP20190032 : โรงพยาบาลแม่จัน / Mae Chan Hospital, Chiang Rai

DBP20190033 : โรงพยาบาลเชียงแสน

DBP20190034 : โรงพยาบาลดอยหลวง

DBP20190035 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

DBP20190036 : โรงพยาบาลเวียงแก่น

DBP20190037 : โรงพยาบาลขุนตาล / Khun Tan Hospital, Chiang Rai

DBP20190038 : โรงพยาบาลพญาเม็งราย / Phaya Mengrai Hospital, Chiang Rai

DBP20190039 : โรงพยาบาลเทิง

DBP20190040 : โรงพยาบาลป่าแดด / Pa Daet Hospital, Chiang Rai

DBP20190041 : โรงพยาบาลพาน

DBP20190042 : โรงพยาบาลแม่สรวย

DBP20190043 : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า / Wiang Pa Pao Hospital, Chiang Rai

DBP20190044 : โรงพยาบาลแม่ลาว

DBP20190045 : โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร / Somdet Prayannasungworn Hospital, Chiang Rai

DBP20190046 : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง / Wiang Chiang Rung Hospital, Chiang Rai

dbp20190061 : หน้าโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

dbp20190062 : หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

dbp20190063 : หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด

dbp20190064 : ปากซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด

dbp20190065 : ป้ายรถเมย์หน้าตลาดปากเกร็ด

dbp20190066 : ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์

dbp20190067 : หน้าโรงเรียนชลประทาน

dbp20190068 : ปากซอบโรงเรียนัดกู้

dbp20190069 : หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ

dbp20190070 : หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

dbp20190071 : หน้าปัญญาภิวัฒน์

dbp20190072 : สี่แยกประเสริฐอิสลาม

dbp20190073 : หน้าโรงเรียนวัดบ่อ

dbp20190074 : แยกสวนสมเด็จ

dbp20190075 : ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา

dbp20190076 : สวนสมเด็จ

dbp20190077 : หน้าโรงเรียนปากเกร็ด

dbp20190078 : หน้าโรงเรียนคลองเกลือเอื้ออารีย์

dbp20190079 : ห้าแยกปากเกร็ด

dbp20190080 : ห้าแยกปากเกร็ด

DCA35ABF713C : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น / Regional Health Promotion center 7, KhonKaen

DD3111334FC4 : สำนักงานเทศบาลนครยะลา

DustBoy CC001 : หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce

DustBoy CC002 : บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai

DustBoy CC003 : สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT)

DustBoy CC005 : เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar

DustBoy DBV2001 : รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1

DustBoy DBV2002 : รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2

DustBoy H001 : รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai

DustBoy H002 : รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai

DustBoy H003 : รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai

DustBoy H004 : รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H005 : รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai

DustBoy H006 : รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai

DustBoy H007 : รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H008 : รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H009 : รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H010 : รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H011 : รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai

DustBoy H012 : สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai

DustBoy H013 : รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai

DustBoy H014 : รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H015 : รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai

DustBoy H016 : รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai

DustBoy H017 : รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H018 : รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H019 : รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H020 : สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai

DustBoy H021 : รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H022 : รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H023 : รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H024 : สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai

DustBoy H025 : รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai

DustBoy002 : Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai

DustBoy005 : ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai

DustBoy006 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus)

DustBoy008 : กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK

DustBoy009 : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building / Information Technology, Mae Fah Luang University

DustBoy010 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT

DustBoy011 : Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai

DustBoy039 : มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan

DustBoy040 : มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan

DustBoy042 : รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK

DustBoy043 : PhaNomPhen1

DustBoy044 : PhaNomPhen2

DustBoy045 : HoChiMinh1

DustBoy046 : HoChiMinh2

DustBoy048 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI

DustBoy050 : เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun

DustBoy051 : รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak

DustBoy052 : โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak

DustBoy055 : รพ. สอง / Song Hospital, Phrae

DustBoy056 : รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae

DustBoy057 : รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital

DustBoy058 : รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son

DustBoy059 : รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son

DustBoy065 : รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son

DustBoy067 : รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son

DustBoy068 : รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son

DustBoy069 : รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan

DustBoy071 : รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan

DustBoy072 : ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan

DustBoy077 : รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy078 : รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy079 : รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy080 : รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy081 : รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy082 : อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization)

DustBoy083 : ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality)

DustBoy084 : ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality)

DustBoy085 : รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai

DustBoy087 : เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang

DustBoy088 : สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU

DustBoy092 : รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai

DustBoy093 : ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos

DustBoy094 : ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos

DustBoy095 : มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar

DustBoy100 : ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos

DustBoy104 : สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station

DustBoy105 : ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall

DustBoy106 : ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna

DustBoy108 : รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College

DustBoy109 : คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU)

DustBoy110 : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK)

DustBoy115 : ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia

DustBoy118 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat

E4A15ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

E53611334FC4 : รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson

ECA15ABF713C : โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak

ECA35ABF713C : อาคารสิริวิทยา / Sirividhaya Bld., Mahidol University (Salaya)

F0A35ABF713C : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) / Internal Security Operations Command

F4A35ABF713C : เทศบาลตำบลลำน้ำพอง / Lumnampong Subdistrict Municipality, Khonkaen

F4A45ABF713C : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา / Maeka Health Promotion Hospital, Payao

F53011334FC4 : รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son

F94711334FC4 : รพ.สต. วังลึก

F95910334FC4 : โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak

FCA25ABF713C : โรงพยาบาลหนองเรือ / Nong Ruea Hospital, Khonkaen

FCA55ABF713C : โรงพยาบาลลอง / Long Hospital, Phare

FCB859BF713C : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok

N-002 : ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต / PSU Phuket

N-011 : มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

N-012 : เทศบาลนครนนทบุรี

N-013 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) / Rajamangala University of Technology Lanna (Doisaket

N-014 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ / Somdet Public Health Office, Kalasin

N-015 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office

N-016 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ / Kuchinarai Crown Prince Hospital

N-017 : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี / Health Promotion Center Region 8 Udonthani

N-018 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี / Udonthani Provincial Health Office

N-019 : โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani hospital

N-020 : โรงพยาบาลกุมภวาปี / Kumpawapi hospital, Udonthani

N-021 : โรงพยาบาลหนองหาน / Nonghan Hospital, Udon

N-022 : โรงพยาบาลบ้านผือ / Banpue Hospital / Udon

N-023 : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) / Regional Environmental Office 9

N-024 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ / Bungkan Provincial Health Office

N-025 : โรงพยาบาลศรีวิไล / Sriwilai Hospital

N-026 : โรงพยาบาลโซ่พิสัย / Sophisai hospital, Bueng Kan

N-027 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง / Buengkhonglong Hospital, Bungkan

N-028 : โรงพยาบาลหนองคาย / Nong Khai Hospital

N-029 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ / Thabo Hospital, Nongkhai

N-030 : สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย / Nong Khai Provincial Public Health Office

N-031 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย / Phonphisai Health Office, Nongkhai

N-032 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / Dansai Hospital

N-033 : โรงพยาบาลวังสะพุง / Wangsaphung Hospital, Loei

N-034 : โรงพยาบาลผาขาว / Phakao Hospital, Loei

N-035 : โรงพยาบาลปากชม / Pakchom​ Hospital, Loei

N-036 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย / Loei Provincial Health Office

N-037 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / Thatphanom Crown Prince Hospital

N-038 : โรงพยาบาลนครพนม / Nakhonphanom Hospital

N-039 : รพ. สต. เวินพระบาท / Woen Phra Bat (Sub-district Health Promoting Hospital)

N-040 : สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / Nongbualumphu Provincial Health Office

N-041 : โรงพยาบาลนากลาง / Naklang Hospital, Nongbualampu

N-042 : โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร / Phraarjanban Tanakaro Hospital, Sakon nakhon

N-043 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / Sakon Nakhon Provincial Public Health Office

N-044 : โรงพยาบาลสกลนคร / Sakonnakon Hospital

N-045 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

N-046 : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร / Provincial office of Natural Resource and Envi

N-047 : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

N-048 : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / Regioanl Health Promotion Center 10, Ubonratchathani

N-049 : โรงพยาบาลสำโรง / Samrong Hospital, Ubon

N-050 : โรงพยาบาลวารินชําราบ / Warin Chamrap Hospital, Ubon

N-051 : โรงพยาบาลสิรินธร / Sirindhorn Hospital, Ubon

N-052 : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ / Sanpasittiprasong Hospital, Ubon

N-053 : โรงพยาบาลน้ำยืน / Namyuen hospital, Ubon

N-054 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม / DETUDOM CROWN PRINCE HOSPITAL, Ubon

N-055 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani Provincial Public Health Office

N-056 : เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

N-057 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / Amnatcharoen Provicial Health Office

N-059 : โรงพยาบาลกุดชุม / Kudchum Hospital, Yasothon

N-060 : โรงพยาบาลค้อวัง / Khowang Hospital, Yasothon

N-061 : โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว

N-064 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร / Bannikhom (Sub-district Health Promoting Hospital)

N-065 : โรงพยาบาลมุกดาหาร / Mukdahan Hospital

N-066 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี / Loamee Health Promoting Hospital, Mukdahan

N-067 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / Sisaket Provicial Health Office

N-068 : โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ / Xaysettha District Hospital, Vientiane

N-069 : แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์ / Ministry of Health, Vientiane

N-070 : โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์ / Nasaithong Hospital, Vientiane

N-071 : โรงพยาบาลวานรนิวาส

N-072 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก/ Nam Plik Health Promoting Hospital, Amnaj Charoen

N-074 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ / Nondu Health Promoting Hospital, Amnajcharoen

N-075 : โรงพยาบาลมหาชนะชัย / Maha Chanachai Hospital, Yasothon

N-076 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ / Khok Charoen Health Promoting Hospital

N-077 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง

N-078 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม / Sangkhom District Public Health Office, Nongkhai

N-079 : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ / Queen sirikit Health Center Foundation, F

N-080 : โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / Srichiangmai Hospital, Nongkhai

N-081 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง / Phon Thong Health Promoting Hospital, Nongkhai

N-082 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี / Rattanawapee Health Promoting Hospital, Nongkhai

N-083 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร / Sakhrai Health Promoting Hospital, Nongkhai

N-084 : โรงพยาบาลปลาปาก / Pla Pak Hospital, Nakhonpanom

N-085 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา / Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon

N-086 : โรงพยาบาลไทยเจริญ / Thaicharoen Hospital, Yasothon

N-087 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร / Yasothon Provincial Health Office

N-088 : โรงพยาบาลบ้านแพง / Banphaeng Hospital, Nakhonpanom

True-NB-IoT-001 : True Regional Office จุดที่ 2

True-NB-IoT-003 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU)


CNX

BKK

SE

Other