กราฟเปรียบเทียบจุดตรวจวัดแต่ละสถานี


จุดวัดทั้งหมด

DustBoy 002 : Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai

DustBoy 005 : ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai

DustBoy 006 : มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia)

DustBoy 008 : Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK

DustBoy 009 : มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai

DustBoy 010 : วช. กทม. / National Research Council of Thailand (NRCT)

DustBoy 011 : Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa

DustBoy 040 : อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน / Chaloem Phra Kiat, NAN

DustBoy 041 : รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย / Montfort College, Chiang Mai

DustBoy 042 : รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK

DustBoy AIS NB-IoT 1 : บ. เอไอเอ จำกัด / AIA Co.,Ltd., Chiang Mai

DustBoy CC002 : บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai

DustBoy CC004 : ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University

DustBoy CC005 : เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar

DustBoy H001 : รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai

DustBoy H002 : รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai

DustBoy H003 : รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai

DustBoy H004 : รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H005 : รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai

DustBoy H006 : รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai

DustBoy H007 : รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H008 : รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H010 : รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H011 : รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai

DustBoy H012 : รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H013 : รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai

DustBoy H014 : รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H015 : รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai

DustBoy H016 : รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai

DustBoy H017 : รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H018 : รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H019 : รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H020 : สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai

DustBoy H021 : รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H022 : รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H023 : รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H024 : รพ. แม่อาย / Mae Ai Hospital, Chiang Mai

DustBoy H025 : รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai

DustBoy047 : ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES)

DustBoy048 : สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF)

DustBoy051 : รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak

DustBoy053 : รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae

DustBoy054 : รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae

DustBoy055 : รพ. สอง / Song Hospital, Phrae

DustBoy056 : รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae

DustBoy062 : รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao

DustBoy063 : รพ. ปง / Pong hospital, Phayao

DustBoy064 : รพ. เชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao

DustBoy065 : รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son

DustBoy066 : รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son

DustBoy067 : รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son

DustBoy068 : รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son

DustBoy077 : รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy078 : รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy079 : รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy080 : รพ.สต. บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

DustBoy081 : รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy082 : อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization)

DustBoy083 : ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality)

DustBoy084 : ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality)

DustBoy085 : รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai

DustBoy088 : สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU

DustBoy090 : รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son

DustBoy091 : รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun

DustBoy092 : รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai

DustBoy095 : มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar

DustBoy096 : ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos

DustBoy103 : True Regional Office


PM 2.5

PM 10