กราฟเปรียบเทียบจุดตรวจวัดแต่ละสถานี


จุดวัดทั้งหมด

10A65ABF713C : โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak

14A25ABF713C : ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center

18A15ABF713C : โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao

18A65ABF713C : โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital

1CA35ABF713C : ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya)

1CA45ABF713C : สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla

1CA55ABF713C : รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital)

1D3011334FC4 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office

2CA25ABF713C : โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae

30A15ABF713C : สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya)

30A35ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ

30A55ABF713C : โรงพยาบาลพะเยา

353511334FC4 : โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae

3CA45ABF713C : ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai

4A35ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office

4A55ABF713C : โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai

4CA45ABF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak

4CB59BF713C : โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak

68705ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง

68A25ABF713C : รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson

68A45ABF713C : รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson

6CA15ABF713C : รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

70A25ABF713C : โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson

793B11334FC4 : โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun

7CA55ABF713C : รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

80A25ABF713C : โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit

84A25ABF713C : รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae

88A25ABF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

8D3F11334FC4 : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university

94A35ABF713C : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson

9CA65ABF713C : รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

A05759BF713C : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital

A53711334FC4 : สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality

AIS-NB-IoT-001 : บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai

B4A05ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office

B4A554BF713C : โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit

B8A45ABF713C : โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao

C0A25ABF713C : โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital

C8A55ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office

C93F11334FC4 : รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae

CCA05ABF713C : โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6

CD4A11334FC4 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao

D0A15ABF713C : โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao

D4A15ABF713C : โรงพยาบาลจุน

D8A05ABF713C : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

DustBoy CC002 : บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai

DustBoy CC003 : สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT)

DustBoy CC004 : ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University

DustBoy CC005 : เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar

DustBoy DBV2001 : รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1

DustBoy DBV2002 : รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2

DustBoy H001 : รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai

DustBoy H002 : รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai

DustBoy H003 : รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai

DustBoy H004 : รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H005 : รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai

DustBoy H006 : รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai

DustBoy H007 : รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H008 : รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H009 : รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai

DustBoy H010 : รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H011 : รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai

DustBoy H012 : สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai

DustBoy H013 : รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai

DustBoy H014 : รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H015 : รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai

DustBoy H016 : รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai

DustBoy H017 : รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H018 : รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H019 : รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai

DustBoy H020 : สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai

DustBoy H021 : รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai

DustBoy H022 : รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai

DustBoy H023 : รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai

DustBoy H024 : สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai

DustBoy H025 : รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai

DustBoy002 : Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai

DustBoy005 : ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai

DustBoy006 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus)

DustBoy008 : กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK

DustBoy010 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT

DustBoy011 : Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai

DustBoy039 : มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan

DustBoy040 : มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan

DustBoy042 : รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK

DustBoy043 : PhaNomPhen1

DustBoy044 : PhaNomPhen2

DustBoy045 : HoChiMinh1

DustBoy046 : HoChiMinh2

DustBoy047 : ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES)

DustBoy048 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI

DustBoy050 : เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun

DustBoy051 : รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak

DustBoy052 : โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak

DustBoy054 : รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae

DustBoy055 : รพ. สอง / Song Hospital, Phrae

DustBoy056 : รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae

DustBoy057 : รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital

DustBoy058 : รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son

DustBoy059 : รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son

DustBoy065 : รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son

DustBoy067 : รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son

DustBoy068 : รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son

DustBoy069 : รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan

DustBoy071 : รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan

DustBoy072 : ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan

DustBoy077 : รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy078 : รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy079 : รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy080 : รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy081 : รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital)

DustBoy082 : อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization)

DustBoy083 : ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality)

DustBoy084 : ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality)

DustBoy085 : รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai

DustBoy087 : เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang

DustBoy088 : สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU

DustBoy092 : รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai

DustBoy093 : ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos

DustBoy094 : ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos

DustBoy095 : มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar

DustBoy100 : ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos

DustBoy104 : สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station

DustBoy105 : ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall

DustBoy106 : ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna

DustBoy108 : รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College

DustBoy109 : คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU)

DustBoy110 : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK)

DustBoy115 : ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia

DustBoy118 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat

E53611334FC4 : รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson

ECA15ABF713C : โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak

ECA35ABF713C : อาคารสิริวิทยา / Sirividhaya Bld., Mahidol University (Salaya)

F4A45ABF713C : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา

F53011334FC4 : รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son

F95910334FC4 : โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak

FCB859BF713C : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok

True-NB-IoT-001 : True Regional Office จุดที่ 2

True-NB-IoT-003 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU)


CNX

BKK

SE

Other